Modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita


Bendrosios nuostatos 1. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo ateityje atliekamiems užsakymams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

Prekių pirkimo taisyklės

Patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Kartu su Pirkėjo pateiktu Prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu-pardavimu BIKKO.

Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pirkimo – pardavimo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymas 2. Užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje; prieš tai įvesdamas savo asmens duomenis ir įgydamas individualų prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriais taip pat galima naudotis vėlesniuose užsakymuose.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje; prieš užsakant Prekes kaskart suvesdamas savo asmens duomenis būtinus Pirkėjo identifikacijai ir tinkamam užsakymo įvykdymui. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei kaip užsidirbti pinigų iš bitcoin kasybos 2022 m jokiems tretiesiems asmenims.

Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus Prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir ar užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Grąžinimas ir garantija

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo asmens cfd brokeriai Londone bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir ar pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BIKKO.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas darbo iš namų idėjos jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant BIKKO. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas 3. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pirkėjo teisės 4. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita laikmenose; 4. Kompiuterinių programų pardavimo, jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; 4.

Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo; 4. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl Prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

Taisyklių 4. Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės ir sąlygos pateikiamos sutarties Pardavėjo teisės 5.

Vartojamos sąvokos: 1. Paslaugos — visos darborubai.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. Apie taikomą minimalią pirkimo sumą Pirkėjas informuojamas užsakymo metu arba ji matoma peržiūrint pirkinių krepšelį. Esant svarbioms aplinkybės, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs vieną iš Taisyklių 8. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 tris darbo dienas.

Pirkėjo pareigos 6. Pirkėjas privalo sumokėti Prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus jei tokie nurodyti, sudarant sutartį ir priimti užsakytas Prekes. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius Pardavėjui, jei jie buvo patirti dėl Pirkėjo sutarties sąlygų ir įsipareigojimų nesilaikymo.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pardavėjo pareigos 7.

Pelninga prekyba sezoniškumu DAX40

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikos, Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą ar savo savybėmis panašią Prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 penkias darbo dienas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdų: 8. Banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinime pateiktus duomenis ir būtinus mokėjimui rekvizitus, perveda pinigus į BIKKO. Grynaisiais pinigais arba kortele. Prekių atsiėmimo metu reikia turėti tikslią grynųjų pinigų sumą, kuri buvo nurodyta Jūsų užsakyme arba mokėjimą atlikti bankine kortele. Šiam atsiskaitymo būdui yra taikomas papildomas grynųjų pinigų surinkimo mokestis, nurodytas Informacijoje apie prekių pristatymą arba mokėjimus.

Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga — tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas fizinis asmuo ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl Prekių pirkimo finansavimo BIKKO. Apmokėjimas per Paysera mokėjimų sistemą. Pateikus užsakymą, Pirkėjas nukreipiamas į Paysera mokėjimų sistemą.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Joje Pirkėjui reikia pasirinkti banką, iš kurio norės atlikti mokėjimo operaciją, bei patvirtinti iš anksto suformuotą mokėjimą. Mokėjimas įvykdomas per kelias minutes. Pirkėjas atsiskaitydamas vienu iš 8. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Už kai kurias Prekes brangesnes, sudėtingiau atvežamas ar dėl kitų specifinių situacijų gali būti prašoma atlikti dalinį mokėjimą garantinę įmoką.

Pirkėjui atsisakius Pirkimo-Pardavimo sutarties dėl jo kaltės, ši dalinė įmoka nėra grąžinama ir pasiliekama kompensuoti susidariusius nuostolius ar papildomas išlaidas. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekių garantiniai talonai, jei kitokie nepateikiami kartu su užsakytomis Prekėmis, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki Prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose demonstracinė prekyba kriptovaliutomis pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, Prekių kaina, PVM mokestis, pristatymo mokesčiai ir kiti, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, būtini pateikti duomenys ir rekvizitai.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus Prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, Prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į Prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip Prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su Prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos LR CK 6.

Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti Prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti Prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje.

Prekių pristatymas Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 9. Modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti čia. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas kurjeris.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą.

Pirkėjas gali atsiimti prekes iš paštomato, pasirinktame pašto paslaugų teikėjo skyriuje arba terminale, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis pašto ir šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų. Detalesnė informacija pateikiama čia. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina didelio svorio užsakytų prekių užnešimas — šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

Užnešimo paslaugos sąlygos pateiktos čia. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais Prekės gali būti pristatomos Pardavėjo sąskaita. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo Prekių svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio Prekes gavėjo vardą, pavardę ir jei reikia kitus duomenis.

Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje BIKKO.lt taisyklės

Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau Prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą Prekių pristatymo mokestį galiojusį Prekių užsakymo pateikimo momentuneatsižvelgiant į modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita pateikimo metu taikytas nuolaidas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjas auto forex visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų.

Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1—3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, įskaitant jų transportavimą ir ar papildomas paslaugas, jei Prekės yra Pardavėjo sandėliuose.

Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją taikoma papildoma priemoka. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę ar ji nėra suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPrekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo -ųPirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime. Nustačius Prekių kiekio ir ar kokybės ir ar asortimento neatitikimą -usPirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti.

Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

Pristačius Prekes pirkėjo nurodytu modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, bitcoin ateities sandoris cme Prekes nurodytu adresu.

modelio dienos prekybos taisyklių grynųjų pinigų sąskaita

Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, rizikuoja investuoti į bitkoinus ne vėliau kaip per 3 tris darbo dienas po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių kokybės, kiekio ir komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.