Dienos prekybos praktikos programa


Praktikos metu atlyginimas studentui dienos prekybos praktikos programa įmonėje nemokamas, tačiau Mykolo Romerio universitetas, naudodamas Europos Bendrijos biudžeto, LR valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšas, studentams skiria stipendiją.

Stipendija praktikai skiriama tik papildomoms judumo išlaidoms padengti, t. Kas gali padėti rasti praktikos vietą? Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, dienos prekybos praktikos programa verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą.

dienos prekybos praktikos programa

Jeigu priimančioji įmonė praktikai yra aukštojo mokslo institucija, studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų laikotarpiui — t. Studentą siunčiančios šalies viešosios įstaigos užsienyje kultūriniai institutai ir pan.

Praktika gali vykti ir vasaros mėnesiais, tačiau studentų praktika privalo baigtis iki rugsėjo 30 d.

Šia unikalia galimybe pasinaudoti kasmet skuba ir Kauno technologijos universiteto KTU studentai bei absolventai, kurie ryžtasi išbandyti praktikos svetur galimybes. Tai ne tik puiki proga įgyti praktinės patirties, bet ir galimybė iš arčiau pamatyti pasirinktą šalį, bendrauti su vietiniais žmonėmis, pajausti tos šalies kultūrą. Ta pati kryptis praktikai — du kartus KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto absolventė Aušra Simonavičiūtė mainų programose dalyvavo du kartus. Abu kartus ji vyko atlikti praktikos į Nyderlanduose esančią įmonę.

Atrankoje absolvento praktikoms gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir ištęstinių studijų MRU studentai, studijuojantys paskutinį studijų semestrą, kurių praktika Siekiantys atlikti praktiką po studijų baigimo, paraišką turi pateikti, kol dar yra registruoti Mykolo Romerio universitete, po sėkmingai išlaikytų baigiamųjų egzaminų ir teigiamu įvertinimu apgintų baigiamųjų darbų, bet ne vėliau nei likus 7 darbo dienoms iki diplomo gavimo.

Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo ir turi baigtis per 12 mėnesių po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

dienos prekybos praktikos programa

Trumpiausias praktikos laikotarpis 2 mėnesiai 60 dienų. Apie praktikos atlikimą būtinai pažymi savo CV. Praktikos vietą, tinkančią jūsų studijų programai turite susirasti ar pasirinkti patys.

dienos prekybos praktikos programa

Pateikiami galimų praktikos vietų pasiūlymai nebūtinai atitinka konkrečią studijų kryptį sąrašas pildomas pradedant naujausiu praktikos pasiūlymu. Organizacijos nebūtinai yra bendradarbiaujančios su Universitetu: Organizacijos, padedančios susirasti praktikos vietą ErasmusIntern.

dienos prekybos praktikos programa

Teirautis apie praktikos vietas galima ir elektroniniu paštu: internship trainingexperience. Čia skelbiame el.

Anglų k. Aprašymo santrauka Pagrindinis programos tikslas — teikti mokiniams aukštą profesinę kvalifikaciją, tenkinančią regiono darbo rinkos, darbdavių ir mokinių poreikius, įgalinančius įgyti profesines kompetencijas šiose veiklos srityse: elektroninės prekybos prekių ir paslaugų reklama elektroninėje aplinkoje; elektroninės prekybos vartotojų konsultavimas; prekių ir paslaugų pirkimas ir pardavimas elektroninėje aplinkoje. Mokomasi bendrųjų ekonomikos ir verslo pagrindų, kūno kultūros, civilinės saugos, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbosspecialybės užsienio kalbos, darbuotojų saugos ir sveikatos, elektroninės prekybos pagrindų, elektroninės prekybos organizavimo, prekybos rinkodaros pagrindų, apskaitos pagrindų, internetinių puslapių kūrimo mokymo dalykų bei praktinių gebėjimų. Profesijos mokymas susideda iš teorinio ir praktinio mokymo bei Praktikos atliekamos įmonėje. Praktiniam mokymui skiriama 18 savaičių, Praktikai — 8 savaitės.