Ar bitkoinas naudingas ekonomikai. Kriptoekonomika | Nepasiekiama svajonė ar nauja ekonomikos paradigma?


Santrauka: Naujausių mokslinių tyrimų duomenimis COVID plitimas ir daugelyje pasaulio šalių įvesti karantino ribojimai neigiamai paveikė fizinių ir juridinių asmenų įsipareigojimų vykdymą ir reikšmingai padidino neveiksnių paskolų dalį kreditorių portfeliuose.

ar bitkoinas naudingas ekonomikai

Dalis kreditorių sugriežtino kredito rizikos vertinimo kriterijus tiek privatiems, tiek ir verslo klientams. Siekiant sušvelninti krizės poveikį trumpalaikiam verslo mokumui, skirtingos valstybės, tame tarpe ir Ar bitkoinas naudingas ekonomikai, patvirtino ekonomikos skatinimo programas.

Tačiau šios priemonės nesprendė fizinių asmenų prieigos prie paskolos lėšų problemos. Sumenkusi prieiga prie paskolos lėšų yra vienas iš nelygybę ir finansinę atskirtį gilinančių veiksnių, paspartintų COVID plitimo.

Kriptoekonomika | Nepasiekiama svajonė ar nauja ekonomikos paradigma?

Uždaviniai: 1. Tokio tipo prototipas kuriamas pirmą kartą.

ar bitkoinas naudingas ekonomikai

Pirmą kartą i tiriamas ir atliekamas PPP dalyvių ekonominės elgsenos ir kredito rizikos vertinimas; ii kiekybiškai vertinama paskolų palyginimo platformų įtaką sprendžiant fizinių asmenų skolinimosi galimybių problemą.

Finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Vytautas Dikčius, prof. Sigitas Urbonavičius, asist.

ar bitkoinas naudingas ekonomikai

Karina Adomavičiūtė, asist. Dalia Čiupailaitė, doc. Degutis Mindaugas, j. Platformoje bus mokoma programavimo kalbų, internetinių svetainių kūrimo, internetinio verslo subtilybių, kompiuterinių žaidimo kūrimo ir kitų skaitmeninių sričių mokslų, aktualių persikvalifikuojantiems pagal rinkos poreikius bei svarbių šuolaikiniams darbdaviams.

Blokų grandine grįstos atsiskaitymų sistemos diegimas skatinant turizmo sektoriaus paslaugų vartojimą po COVID pandemijos Projekto Nr. Blokų grandinės, kaip vienos iš FinTech inovacijų, sukūrimas atsiskaitymui kriptografinėmis valiutomis padidino mokėjimų operacijų efektyvumą, ar bitkoinas naudingas ekonomikai naujas galimybes ir konkurencinį pranašumą visų šalių piliečiams bei verslo organizacijoms.

Projektu tiriama labiausiai nukentėjusio nuo pandemijos turizmo sektoriaus paslaugų teikėjų bei paslaugų vartotojų pasirengimas naudotis inovatyviomis blokų grandine grįstomis atsiskaitymo priemonėmis. Siekiant teorinę diskusiją perkelti į praktiką, naudojant eksperimentinius tyrimus FinTech laboratorijoje, bus gilinami moksliniai tyrimai susiję su transakcijų greitaveikos tobulinimu, dvikrypčių kanalų technologinių sprendimų, skirtingų kriptografinių valiutų testavimo ir smulkių atsiskaitymų turizmo sektoriuje taikymo galimybių tyrimu.

Bitcoin istorija

Projektu sukuriamas blokų grandine grįstos mobiliosios atsiskaitymo virtualia valiuta aplikacijos techninio sprendimo prototipas bei diegiamas ir testuojamas turizmo paslaugų įmonėje. Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Projekto pavadinimas — Asmeninė kainodara, privatumas ir paieška mažmeninėse rinkose Paraiškos kodas - Sigitas Urbonavičius, Dr. Vaiva Petrikaitė Projekto tikslas — Tirti vartotojų paskatas saugoti asmeninę informaciją mažmeninėse rinkose, kur taikoma asmeninė kainodara ir vyrauja informacijos asimetrija, ir skatinti mokslinio darbo patirties ir žinių mainus tarp tyrėjos ir priimančiosios institucijos mokslinių darbuotojų.

ar bitkoinas naudingas ekonomikai

Santrauka — Leisdamas prekių ir paslaugų pardavėjams apie save žinoti daugiau, vartotojas gali nesivarginti ir neieškoti pageidaujamų pirkinių: pardavėjai patys pateiks jam pritaikytus pasiūlymus. Deja, pasiūlytas produktas, nors ir atitiks vartotojo poreikius, dažnai bus brangus. Dėl šios priežasties pirkėjas gali nuspręsti saugoti asmeninius duomenis ir negaudamas asmeninių pasiūlymų veltis į laiko ir pastangų reikalaujančias reikiamos prekės už mažą kainą paieškas.

Šio projekto vykdymo metu tyrėja analizuos tokio pobūdžio vartotojų pasirinkimus mažmeninėse prekių ir paslaugų rinkose ir formuluos rekomendacijas kaip pagerinti šių rinkų efektyvumą, didinti vartotojų gerbūvį. Tyrėja taps Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės nare, dalinsis Ispanijos ir Nyderlandų karalystės akademinėse institucijose sukaupta mokslinio darbo patirtimi ir prisidės prie tarptautinių akademinių ryšių plėtimo ir stiprinimo.

Ar gerai investuoti į bitkoiną ilgainiui - Gaukpaskola

Tuo pačiu metu ji semsis studijų programų kūrimo ir tobulinimo patirties bei užmegs ryšius su vietos verslo ir kitų organizacijų atstovais.

Šie žingsniai užtikrins, kad ateityje tyrėja vykdys sėkmingus aukšto lygio mokslinius projektus, kuriuose dirbs kartu su Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų akademine bendruomene bei verslo ir valstybės institucijų atstovais. Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto pavadinimas — Ekonomikos struktūrų kaita, ūkio sektorių efektyvumas ir produktyvumo kėlimas Projekto kodas - Giedrė Dzemydaitė stažuotojaprof.

Algirdas Miškinis stažuotojos vadovas Projekto tikslas — tobulinti jaunosios mokslininkės mokslinę kvalifikaciją per praktinę mokslinę veiklą, kuria siekiama įvertinti ūkio sektorių efektyvumą, nustatyti neproduktyvumo apraiškas ar bitkoinas naudingas ekonomikai struktūroje ir pateikti siūlymus jų sprendimui. Santrauka — keliamas uždavinys po doktorantūros stažuotės metu kelti stažuotojos mokslinę kvalifikaciją atlikti aukšto mokslinio lygio tyrimus, išnagrinėti metodų taikymo galimybes ūkio sektorių efektyvumo vertinimui, apjungiant neparametrinius efektyvios ribos metodus ir neuroninius tinklus, sudarytą metodiką pritaikyti neproduktyvumo apraiškų ES šalių ir regionų ekonomikos struktūroje nustatymui, pateikti siūlymus produktyvumo kėlimui ir sumanios specializacijos plėtojimui.

ar bitkoinas naudingas ekonomikai

Mokslinio tyrimo projekto įgyvendinimas praplečia mokslinį pažinimą ekonomikos struktūrinių pokyčių, sektorių efektyvumo vertinimo ir produktyvumo kėlimo srityse, analizuojant šalių ir regionų ekonomikas. Tyrimai aktualūs ES ir nacionalinės pramonės politikos formuotojams, siekiant pagrįsti sprendimus dėl sumanios specializacijos plėtojimo bei sektorinės politikos įgyvendinimo.

Kaip nekaininių priemonių taikymas gali padėti padidinti energetinį efektyvumą reikiamu metu

Finansavimo šaltinis - Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Mangirdas Morkūnas stažuotojasprof. Tomas Baležentis stažuotojo vadovas Projekto tikslas — įvertinti ir pasiūlyti būdus, kaip pagerinti klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio plėtros konvergenciją senosiose ir naujosiose ES šalyse narėse taip pat ir tarp šių grupių. Santrauka — Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio matavimo rodiklių sistemai sukurti bus naudojamasi išsamia mokslinės literatūros ir teisinių-normatyvinių dokumentų analize.

Rodiklių atrinkimas bus atliekamas ekspertų, kuriuos sudarys mokslininkai ir Lietuvos ŽŪM darbuotojai, apklausos būdu. Rodiklių svoriai bus nustatomi tiek subjektyviais būdais, naudojantis AHP Analytic hierarchy process arba BWM Best-Worst Method technikomis, tiek ar bitkoinas naudingas ekonomikai svorių nustatymo metodais, tokiais kaip entropijos arba ex-aequo technikos.

Klimato kaitos požiūriu sumanaus žemės ūkio išsivystymo lygis ES šalyse narėse bus vertinamas taikant bent tris daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus. Tikslūs DSP metodai yra parenkami pagal duomenų masyvo struktūrą.

Konvergencijos matavimas bus atliekamas naudojant skirtingas mokslines prieigas δ, β, klubinė konvergencija bei taikant atitinkamus ekonometrinius modelius. Tai leis sukurti schemą, užtikrinančią konvergencijos procesą kuriant klimato požiūriu sumanų žemės ūkį ES.

Linas Jurkšas Projekto trukmė — Deimantė Teresienė Projekto tikslas — stažuotojo mokslinės kvalifikacijos kėlimas vykdant tyrimą dėl fiskalinės-pinigų politikos ryšio euro zonoje po COVID pandemijos. Santrauka — Pagrindinė mokslinio tyrimo idėja yra išanalizuoti dvišalius pinigų ir fiskalinės politikos ryšius euro zonoje prieš ir po Covid pandemijos.

Bitcoin kasyklos

Precedento neturintis euro zonos valstybių ir kitų išsivysčiusių ekonomikų skolų ar bitkoinas naudingas ekonomikai per pastaruosius taikos dešimtmečius privertė ekonomistus iš naujo vertinti tokio padidėjimo motyvus. Covid krizė lėmė reikšmingą tolesnį valstybės skolos padidėjimą, o kartu ir centrinio banko valdomo vyriausybės vertybinių popierių portfelių išaugimą.

Vyriausybių ir centrinių bankų pastangos stabilizuoti ekonomiką galėjo pakeisti jų tradicines reakcijos funkcijas ir sprendimų priėmimo procesus. Taigi tyrimas išskaidytas į dvi dalis: viena orientuota į pinigų politikos reakcijos funkciją, antra - į fiskalinės politikos reakciją.

Tyrime akcentuojama unikali euro zonos institucinė struktūra, t. Tyrimo rezultatai prisidės prie gilesnių žinių apie pinigų ir fiskalinės politikos sąsajas, todėl tyrimo rezultatais galės pasinaudoti akademinė visuomenė, rinkos analitikai ir dalyviai, ar bitkoinas naudingas ekonomikai pat fiskalinės ir ar bitkoinas naudingas ekonomikai politikos formuotojai, norintys tobulinti savo sprendimų priėmimo procesus.

Ko mes galime išmokti iš apytikriai apskaičiuoto vidutinio dydžio HANK modelio? Projekto pavadinimas — Ko mes galime išmokti iš apytikriai apskaičiuoto vidutinio dydžio HANK modelio?

Naujas požiūris į optimalios valiutos erdvės teoriją heterogeninėje Europos Sąjungoje/Euro4Europe

Projekto kodas - Guillermo Hausmann Guil stažuotojasdr. Patrick Grüning stažuotojo vadovas Projekto tikslas — praktinės mokslinės veiklos metu kelti mokslininko kompetenciją, siekiant išspręsti ir įvertinti vidutinio dydžio HANK modelį bei rasti sprendimą vidutinio masto naujajam Keinso modeliui su heterogeniniais agentais HANK ir pateikti jo atitinkamą įvertinimą. Santrauka ar bitkoinas naudingas ekonomikai Politikos formuotojai, finansų institucijos kaip atidaryti dvejetainių opcionų sąskaitą akademinių bendruomenių tyrėjai, siekdami ištirti makroekonominius svyravimus ir pateikti kiekybinius fiskalinės ir pinigų politikos įtakos makroekonomikai įvertinimus, plačiai taiko vidutinio masto naujuosius Keinso modelius.

Tačiau didžioji dauguma šių modelių remiasi atstovų sprendimus priimančių asmenų RA sistema, todėl tokiuose modeliuose nėra pagrindinių šiuolaikinės ekonomikos bruožų pajamų ir turto nelygybės, portfelio sudėties, kredito ir likvidumo, nedarbo rizikos.

Kriptoturto grėsmės

Šiuo tyrimo projektu sieksiu išspręsti ir įvertinti vidutinio dydžio naująjį Keinso modelį su heterogeniniais agentais HANKnaudojantis visomis ankstesnėmis funkcijomis nustatant verslo ciklo svyravimus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas namų ūkių nelygybės ir makroekonominių sukrėtimų sąveikos ištyrimui, taip pat naudodamas šį modelį, patikrinsiu ar daugelis modeliavimo ypatybių, kurios rutiniškai įtraukiamos į vidutinio dydžio modelius vieninteliu tikslu norint atitikti makroekonominius duomenisatitinka stebimas pajamas ir turto paskirstymą.

Deimantė Teresienė Projekto dalyvė: Beatričė Gudavičiūtė Projekto vykdymo laikotarpis: nuo iki Santrauka: Projekto tikslas — išnagrinėjus sandorio šalies kredito rizikos teorinius aspektus, sukurti vertinimo modelį, kuris padėtų priimti šios rizikos valdymo sprendimus COVID pandemijos ar bitkoinas naudingas ekonomikai bei būtų naudingas ir kitų ekonominių bei finansinių krizių metu priimamiems rizikos valdymo sprendimams. Dabartinėmis COVID pandemijos sąlygomis kredito rizikos vertinimas tapo rimtu iššūkiu daugeliui finansų institucijų ir verslo ar bitkoinas naudingas ekonomikai.

Tiek centriniai bankai, tiek kitos finansinės institucijos susidūrė su sudėtingu uždaviniu: kaip suderinti prisiimamą kredito rizikos lygį su siekiu skatinti šalies ekonomiką COVID pandemijos poveikio kontekste. Europos centrinis bankas ėmėsi priemonių kredito rizikai valdyti, kad būtų užtikrintas ekonomikos skatinimo mechanizmas.

Gaukpaskola

Eurosistemos centriniai bankai taip pat ėmėsi veiksmų, kad galėtų taikyti lokalias ekonomikos skatinimo priemones. Sandorio šalies kredito rizikos vertinimas minėtame kontekste yra itin svarbus, nes nuo to priklauso, kiek šalies ar regiono ekonomika galės įsisavinti lėšų, kurios padėtų atremti COVID pandemijos įtaką tiek verslo segmentui, tiek šalies finansiniam stabilumui. Kredito reitingų agentūroms pradėjus sparčiai mažinti kompanijų ir šalių kredito reitingus itin sumažėjo centrinių bankų galimybės per pinigų politikos priemones prisidėti prie ekonomikos skatinimo COVID bitcoin akcijų pavadinimas kontekste.

Atsirado itin didelis poreikis kurti naujus kredito rizikos, o ypač sandorio šalies kredito rizikos vertinimo modelius, todėl šis siūlomas tyrimas itin prisidėtų prie praktinių problemų sprendimo, o ypač prie jaunųjų tyrėjų kompetencijų sudėtingomis krizinėmis sąlygomis ugdymo priimant rizikos valdymo sprendimus.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų projekto Nr. Alfreda Šapkauskienė Projekto dalyvė: Gustė Statulevičiūtė Projekto vykdymo laikotarpis: nuo iki Santrauka: Projekto tikslas — ištirti Bitkoino, kaip investicinio turto, vaidmenį ekonomikai susiduriant su pasauline krize - COVID - Šio ar bitkoinas naudingas ekonomikai tyrimo rezultatai pagilins mokslo ir praktines investuotojų žinias apie virtualių valiutų, konkrečiai Bitkoino, turinčio didžiausią rinkos kapitalizaciją, galimybes ne tapti saugesniu alternatyviu investiciniu turtu ekonominių krizių laikotarpiu.

Šiuo projektu bus atliktos tokios veiklos kaip mokslinės literatūros analizė, mokslinės problemos svarbos, tyrimo kintamųjų bei empirinių tyrimo metodų pagrindimui; remiantis atlikta mokslinės literatūros analize sudaroma tyrimo metodologija; renkami pirminiai tyrimo duomenys; atlikus tyrimą, pagal sudarytą ar bitkoinas naudingas ekonomikai metodologiją, mokslinės veiklos ataskaitoje pateikiami tyrimo rezultatai, išvados bei rekomendacijos; mokslinio tyrimo rezultatai pristatomi ir studentų mokslinėje konferencijoje.

Šiuo projektu siekiama pateikti patvirtinančius rezultatus, kad Bitkoinas negali tapti saugiu investiciniu turtu ekonomikai susiduriant su COVID — 19 ir kitomis turbulencijomis, skatinančiomis pasaulinį ekonomikos neužtikrintumą. Strateginės valdymo apskaitos instrumentų taikymo Lietuvos įmonėse lygio ar bitkoinas naudingas ekonomikai Projekto Nr. Daiva Tamulevičienė Projekto dalyvė: Kamilė Medeckytė Projekto vykdymo laikotarpis: nuo iki Santrauka: Projekto tikslas — tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos plėtrą.

Projektu siekiama skatinti studentės pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti mokslinę kvalifikaciją organizuojant ir vykdant strateginės valdymo apskaitos instrumentų taikymo Lietuvos įmonėse lygio tyrimą, apibendrinant ir vertinant tyrimo rezultatus bei pristatant juos akademinei ir mokslinei bendruomenei.

Neapibrėžta ir besikeičianti verslo situacija tampa naujos valdymo apskaitos krypties — strateginės valdymo apskaitos — atsiradimo prielaida.

Strateginė valdymo apskaita pasižymi instrumentų, kurių dauguma išpopuliarėjo paskutiniais dešimtmečiais, įvairove. Šių instrumentų taikymas padeda įmonėms stebėti strateginių tikslų pasiekimo sėkmingumą ar bitkoinas naudingas ekonomikai informaciją apie klientų ir konkurentų strategijas, produkcijos rinkas, išlaidų struktūrą ir kitą informaciją, turinčią įtakos ilgalaikiams strateginiams sprendimams.

Bitkoino šuolis ųjų pabaigoje tapo masinės kopijavimo epidemijos rezultatu.

Tačiau, nepaisant strateginės valdymo apskaitos instrumentų potencialiai teikiamos naudos įmonių valdyme, įmonės yra labiau linkusios naudoti tradicinės valdymo apskaitos metodus dėl ribotų žinių apie naujų instrumentų efektyvumą ir pritaikymo galimybes.

Nors Lietuvoje yra atlikta nemažai mokslinių tyrimų, nagrinėjančių atskirus strateginės valdymo apskaitos instrumentus, tačiau trūksta platesnių kompleksinių šių instrumentų taikymo praktikoje tyrimų. Projekto metu siekiama ištirti ir įvertinti strateginės valdymo apskaitos instrumentų taikymo Lietuvos įmonėse lygį. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai leis nustatyti, kokie strateginės valdymo apskaitos instrumentai taikomi Lietuvos įmonėse, kaip plačiai jie paplitę, kokios priežastys lemia vienų ar kitų instrumentų ne populiarumą.