Admirolų prekyba, Į atsargą išeina flotilės admirolas K. Macijauskas


Nuotrauka: "Iliustruotosios istorijos" nuotr. Agnė Kriščiukaitytė, Iliustruotoji istorija Didžiosios Britanijos admirolas nedvejoja, kai prie Egipto krantų aptinka Napoleono laivyną.

Nors saulė jau leidžiasi, o jo laivai rizikuoja užplaukti ant seklumos, Nelsonas įsako surengti greitą ataką. Šis įvykis tapo vienu didžiausių jūrų mūšiu. Prancūzų laivai išplaukė iš Tulono, o britų admirolas Nelsonas pradėjo juos persekioti. Visiškai tikėtina, kad admirolas pasivys savo auką. Prancūzų laivyną sudaro daugiau kaip karo ir kitokių laivų, todėl jiems pasislėpti šansų nedaug.

Laivynas plukdo 35 tūkstančius karių, o jiems vadovauja garsusis dvidešimt aštuonerių metų generolas Į ką geriausia investuoti kriptovaliutą Bonapartas. Nelsonui kliudo tik tai, kad jis nežino, kur plaukia prancūzai. Admirolas neturi greitų fregatų, kurios galėtų plaukti prieš eskadrą ir ieškoti prancūzų laivų. Todėl jam tenka kliautis nepatikimais gandais, gaunamais iš Admirolų prekyba laivų ir sausuma keliaujančių nemokšų šnipų.

Visą kelią admirolas per žingsnį Admirolų prekyba. Gegužę netoli Korsikos Nelsonui pavyksta priartėti prie savo aukos, tačiau jo flagmanas nukenčia nuo audros.

Admirolų prekyba

Admirolo laivynas priverstas dreifuoti, kol meistrai remontuoja nukentėjusį laivą. Prancūzų laivynas plaukia toliau į pietus, o nekantrusis britų admirolas visiškai pameta jį iš akių.

  • Etaplius - Į atsargą išleistas flotilės admirolas Kęstutis Maci
  • Rašymo data:

Tik birželio mėnesį vieno brigo kapitonas praneša, kad prancūzų laivai pasislėpė prie Maltos, į pietus nuo Sicilijos. Malta tuo metu priklausė senojo Joanitų ordino kryžiuočiams.

Admirolų prekyba

Jie į Maltą atvyko dar m. Napoleonas panaikino kryžiuočių valdžią.

Į atsargą išeina flotilės admirolas K. Macijauskas

Tačiau Maltos užkariavimas buvo tik tarpinė stotelė. Kai Nelsonas išgirdo, kur slepiasi priešai, prancūzų laivai jau kėlė inkarus — šį kartą į Rytus. Nelsonas spėjo, kad ekspedicijos tikslas turėtų būti Egiptas. Britai pakėlė visas bures, Admirolų prekyba jų eskadra nepastebėdama priešo prašvilpė pro lėtą prancūzų konvojų.

Admirolų prekyba

Todėl, kai britai dar birželio 28 dieną priplaukė Egipto uostą Aleksandriją, prancūzų nebuvo matyti nė pėdsako. Įsitikinęs, kad jį vėl apmovė, Nelsonas po dviejų dienų davė įsakymą plaukti ieškoti priešo į šiaurę, palei dabartinės Turkijos pakrantę. Nepraėjus nė dienai, kai jo eskadrai už nugaros liko Aleksandrijos uostas, pasirodė prancūzai.

Egiptas iš pat pradžių buvo Napoleono tikslas.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Kai prancūzų generolas išgirdo, kaip arti buvo Nelsonas, įsakė tučtuojau išsilaipinti į krantą. Prancūzai, įveikę pasipriešinimą ir užėmę Aleksandriją, iš transporto laivų išlaipino kareivius, iškėlė į krantą ginklus ir kitą mantą. Pirmą Nelsono ir Napoleono turnyro dvikovą laimėjo prancūzas. Pagaliau aptikti! Prancūzų armija iš Aleksandrijos patraukė į Kairą kariauti su tuo metu Egiptą valdžiusiais mameliukais.

Tuo tarpu admirolas Franēois Paulis de Brueys nuplukdė karo laivus 20 kilometrų į šiaurės rytus, į Abu Kyro įlanką. Sunkiasvoriai linijiniai laivai išsidėstė linija prie žemyno kranto. Brueys Admirolų prekyba, kad tokia padėtis puikiai saugo nuo antpuolio.

Jei britai vis dėlto bandytų pulti, prie gynybos linijos galo jiems kelią užkirstų povandeninės uolos. Šioje vietoje Admirolų prekyba sutelkė savo pagrindines pajėgas. Taip Abu Kyro įlankoje išrikiavęs laivus Brueys pasinaudojo visais reide stovinčių laivų pranašumais.

Abu Kyro įlankoje buvo patogu pasislėpti, tačiau nuo jos buvo toli maisto ištekliai. Beveik trečdalį įgulos teko išsiųsti į krantą gauti laivynui vandens ir maisto. Dėl žmonių trūkumo Admirolų prekyba negalėjo išsiųsti žvalgybos fregatų stebėti priešo judėjimo, todėl jam buvo netikėta, kai rugpjūčio pirmą dieną apie 14 valandą horizonte iš vakarų pusės pasirodė britų laivai.

Pagaliau Nelsonas aptiko prancūzų laivyną. Prekiauti bitkoinais oandoje turėjo veikti greitai. Krante buvusiems jūreiviams duotas įsakymas tučtuojau grįžti atgal į laivus. Dalį savo įgulos fregatos perkėlė į didelius linijinius laivus. Ten, kur buvo laukiama britų antpuolio, Brueys sustiprino užpakalinę gynybos liniją. Nelsonas pasinaudoja galimybe Praėjo beveik visa popietė, kol Nelsono laivynas priplaukė prie pat Abu Kyro įlankos.

Saulė jau leidosi. Nelsonas nežinojo, koks vandens gylis įlankoje, tačiau admirolas įsakė tučtuojau pulti. Britų laivyne vyravo pakili nuotaika. Škotų jūreivis Johnas Nicolas papasakojo, ką išgyveno įgulos, kai pagaliau atėjo metas pulti. Niekas nebežino, Admirolų prekyba iš tikrųjų kilo idėja prasibrauti pro priekinius prancūzų laivus.

Admirolų prekyba

Greičiausiai tokią užduotį — prasiveržti pro prancūzų gynybos liniją — kapitonui dar prieš prasidedant mūšiui Admirolų prekyba pats Nelsonas. Jis dažniausiai duodavo bendrus nurodymus ir palikdavo laivų kapitonams patiems spręsti dėl konkrečių veiksmų.

Britai galėjo visomis borto patrankomis apšaudyti prancūzų laivą, o šis atsakyti galėjo tik kelių pabūklų, esančių priekyje, ugnimi. Hoodas įgulai įsakė užtaisyti visus pabūklus dviem Admirolų prekyba trimis sviediniais. Jie pirmieji iš priešininkų laivų nuleido vėliavą, o iki saulės laidos tai padarė daugelis prancūzų laivų. Mūšis Abu Kyro įlankoje darėsi panašus į skerdynes. Tarp laivų skraidė pabūklų sviediniai ir plyksėjo muškietų ugnis, Admirolų prekyba deniuose liejosi kraujas ir mėtėsi nuplėštos kūnų dalys.

Chirurgai čia pat amputuodavo sužalotas galūnes nenaudodami jokių skausmo malšinamųjų priemonių. Sužeistųjų klyksmai buvo girdėti tai viename, tai kitame laive. Pasitaikė atvejų, kai mirtis likdavo nepastebėta.

Turkijos \

Jis nereagavo į įsakymus, o stumtelėtas, be gyvybės ženklų sustingęs nuvirto ant denio. Vaikiną užmušė sprogimo banga. Nicolas taip pat matė jūreivį, užtaisantį patranką. Kai jūreivis su deglu lenkėsi uždegti patrankos dagtį, šūvis jam nuplėšė visą dešinę ranką.

Admirolo numylėtinis kaina | Kainalt

Jūrininkas išsiblaškiusiu žvilgsniu pasižiūrėjo į kruviną likusį strampą. Tada kaire pakėlė deglą ir vis tiek iššovė. Apie pusę devynių vakaro Nelsoną į kaktą sužeidė metalo nuolauža.

Admirolų prekyba

Ji nudrėskė odą, jos atplaiša užkrito admirolui ant kairės akies. Jis jau nebematė dešine akimi, tad išsigandęs akimirką pamanė, kad visiškai prarado regėjimą. Laivo gydytojas nuvalė kraują Nelsonui nuo akies ir aprišo galvą. O prancūzų admirolui jau niekas nebegalėjo padėti. Tuo metu admirolas Brueys jau buvo miręs.

Kaukės beveik visur Lietuvoje – tik rekomenduojamos. Ar dėvėsite jas ir tokiu atveju?

Jis tikėjosi, kad britai puls ties šia vieta. Deja, galėjo tik stebėti, kaip priešo laivai daužo jo pajėgas iš priekio ir iš užnugario. Keli Nelsono linijiniai laivai apsupo didįjį prancūzų tridenį ir pradėjo šaudyti.

Vienas sviedinys nutraukė Brueys, stovėjusiam ant kapitono tiltelio, abi kojas. Admirolas buvo nugabentas į priedangą ir pasodintas ant kėdės, mėginta tvarsčiais sustabdyti kraujavimą. Admirolų prekyba prancūzų vyriausiasis vadas žuvo, jo didžiulį laivą, apginkluotą net pabūklais, apėmė gaisras.

Manoma, kad pirmiausia Admirolų prekyba kilo žarijoms užkritus ant dažų, stovėjusių apatiniame denyje. Arši kova tęsėsi toliau, o apačioje kilusi ugnis ėmė labai sparčiai plėstis. Britų jūrininkai baugiai stebėjo, kaip prancūzai Admirolų prekyba iš laivo į bangas ir bando išsigelbėti. Britams taip pat buvo ko nerimauti, nes jei šis didelis laivas būtų sprogęs, nuolaužos būtų kliudžiusios arčiausiai stovinčius Admirolų prekyba eskadros laivus.

Kapitonas davė nurodymą apsaugoti laivą cryp trade kapitalo šnebolas gaisro, tačiau jis atsisakė plaukti šalin nuo prancūzų tridenio. Neseniai dar buvęs didingiausias Brueys eskadros flagmanas virto ugnies kamuoliu. Į šalis skraidė degančios medinės nuolaužos, o sprogimo banga smogė ir britų, ir prancūzų laivams. Johnas Nicolas buvo parako sandėlyje apatiniame denyje, kai išgirdo baisų dundesį ir visas laivas sudrebėjo.

Ir britai, ir prancūzai žiūrėjo į liepsnojančius likučius laivo, turėjusio tris denius ir daugiau kaip žmonių įgulą. Netrukus kova vėl tęsėsi. Nelsonas iškovojo visišką pergalę. Iš 13 prancūzų linijinių laivų paspruko tik du kartu su dviem iš keturių fregatų.

Kiti laivai pakliuvo į britų rankas arba buvo sunaikinti.

Dienos kadras

Nelsonas neprarado nė vieno savo laivo, nors keli patyrė rimtų nuostolių. Žuvo britų, o žuvusių, sužeistų arba paimtų į nelaisvę prancūzų buvo Draugija vakarieniavo malonioje ir draugiškoje atmosferoje, nors admirolas keletą kartų netyčia privertė prancūzus pasijusti nejaukiai. Pirmiausia jis pasiūlė dantų krapštukų šalia sėdinčiam vyrui, kuriam buvo išmušti visi dantys.

Admirolų prekyba

O paskui norėjo pavaišinti prancūzą savo uostomuoju tabaku nepastebėjęs, kad šis per mūšį netekęs nosies. Vienintelę pergalę prancūzų laivynas laimėjo jau po mūšio. Šis pralaimėjimas nieko nepakeitė, o Nelsono pergalė užtikrino britams Viduržemio jūros kontrolę.